Informationsmaterial

Rapport om nationell anhörigstrategi

Rapport om nationell anhörigstrategiNationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla stödet till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Under 2017 togs ett underlag fram för en nationell anhörigstrategi vilket presenterades för socialdepartementet.
Strategin har som utgångspunkt att anhöriga ska ha samma möjligheter som andra medborgare ur ett livsloppsperspektiv.

Det innebär att anhöriga ska:

    - ha valfrihet att bestämma om de vill ta på sig en anhörigvårdarroll.

    - ha samma möjligheter till utbildning, arbete och social delaktighet oberoende av kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs eller ladda ner rapporten

Läs eller ladda ner flyer

 

Att se barn som anhöriga

Innehållsförteckning för antologin "Att se barn som anhöriga - om beroende i relationer, interventioner och omsorgsansvar.

Ladda ner pdf för utskrift

Publikationer

Barn som anhöriga. 

Listan uppdaterad i maj 2019

Ladda ner pdf för utskrift

 

Bild: utsida skriftPublikationer

Lista över kunskapsöversikter, rapporter och inspirationsmaterial från Nka.

Listan uppdaterad i maj 2019

Ladda ner listan (pdf i nytt fönster)

 

Intressanta exempel

I den här broschyren presenteras intressanta exempel på anhörigstöd från hela Sverige. Exemplen är från 2017 och är tänkta att fungera som tips, idéer och inspiration för andra kommuner och verksamheter.

Här kan du läsa eller ladda ner broschyren

 

Vi verkar för ett anhörigvänligt samhälle

Folder om Nka:s verksamhet.

Ladda ner pdf för utskrift.

 

Snabba fakta om Sveriges 1,3 miljoner anhöriga.

Var femte vuxen svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående.  I den här foldern presenteras fakta om Sveriges anhöriga i kortform – vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha.

Ladda ner pdf för utskrift.

 

Broschyr om kunskapsöversikt om stödet till anhöriga inom funktionshinderområdet.

Kunskapsöversikten omfattar tio skrifter.

Ladda ner presentationen av kunskapsöversikten här pdf.

 

Kvalificerad omvårdnad i vardagen

En kunskapsöversikt i teori och praktik i omvårdnad av barn och unga med flerfunktionsnedsättning och stora medicinska behov.

Ladda ner presentationen av kunskapsöversikten här.

 

Intressanta exempel

Hälsokontroll för stödjande anhöriga - Sävsjö kommun, Metoden Förmedla kontakt - Landstinget Uppsala län, Anhörigutbildning - Sundsvalls kommun,
Samverkan kring stöd till anhöriga - Region Gotland, Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga - Stockholm.

Ladda ner pdf

Barn som anhöriga

Nka sprider kunskap och erfarenheter om barn som anhöriga så att de uppmärksammas och får den hjälp och det stöd som de behöver av hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och idéburna organisationer. Uppdaterad september 2016.

Ladda ner skriften Barn som anhöriga (pdf i nytt fönster)

Webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga

Vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ladda ner pdf.

Webbutbildningen Våga Fråga

I webbutbildningen får du veta mer om paragrafen 2 g § i Hälso- och sjukvårdslagen

Ladda ner pdf.

 

Flyer Nka:s webbutbildningar

Flyer för Nka:s webbutbildningarFlyer för Nka:s tre webbutbildningar

Utveckla stöd till anhöriga

Våga fråga- barn som anhöriga

Anhöriga i fokus

Ladda ner pdf

 

Riksrevisionens slutsats: Dagens stöd motsvarar inte behoven.

Riksrevisionens granskning har resulterat i ett antal slutsatser och rekommendationer som väl stämmer överens med Nka:s uppfattning. Vi vill gärna sprida dem till en bredare målgrupp och har därför tagit fram den här foldern.

Ladda ner pdf.

 

Senast uppdaterad 2018-04-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson