Anhörigdag 2020

Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder – nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Regelbundet innebär att man gör det oftare än en gång i månaden. Av dessa 1,3 miljoner anhöriga är cirka 900 000 i förvärvsaktiv ålder. 

Den 3 mars 2020 anordnades en anhörigdag i Dalheimers Hus i Göteborg. Här kan du läsa reportaget från dagen

Nka webbsände dessutom hela konferensen. Här kan du se den i efterhand

Senast uppdaterad 2020-01-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson