Nollad - en berättelse om medberoende


"Nollad" är en berättelse om medberoende. Den är inspirerad av författaren Mailn Tybergs egen uppväxt.
Läs mer om boken här.

Digital inspirationsdag om anhörigstöd 

Ta del av den digitala inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa som NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjöd in till i slutet av 2020 i samarbete med Nka, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan. Konferensen webbsändes och går att se i efterhand här.

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Är det vanligt att man börjar missköta sin hygien när man har ADD?

Läs svaret