Föreningar

 • Anhörigas Riksförbund – En riksorganisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.
 • Anonymous – För föräldrar med barn utan diagnos.
 • Barnepallasjon – En norsk diagnosneutral organisation som jobbar för lindrande omsorg för allvarligt sjuka och döende barn.
 • Contact a family – En engelsk frivilligorganisation som vänder sig till familjer som har ett barn med funktionsnedsättning, oavsett vilken funktionsnedsättning.
 • DHB – En förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.
 • DHR – DHR står för Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet och är ett förbund för ett samhälle utan rörelsehinder.
 • Febe – Nätverk för föräldrar som har mist barn. 
 • FDUV – FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla och är en intresseorganisation för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. 
 • FUB – En intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.
 • Funktionsrätt Sverige – En samarbetsorganisation för funktionsrättsorganisationer i Sverige. 
 • JAG – Jämlikhet, Assitans, Gemenskap (JAG) har många flerfunktionsnedsatta som medlemmar, både barn och vuxna.
 • Our Normal – En mötesplats för familjer med barn med funktionsvariationer.
 • Pamis – En organisation i Skottland som arbetar för att främja ett mer inkluderande samhälle.
 • RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar arbetar för att alla barn och ungdomar ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver.
 • SRF – En intresseorganisation för synskadade i Sverige.
 • Svenska CP-föreningen – En webbcommunity som välkomnar alla med intresse för CP.
 • Svenska Epilepsiförbundet – En intresseorganisation för personer med epilepsi, deras anhöriga och personer som kommer i kontakt med epilepsi genom skolan, arbetet eller sjukvården.
 • Sällsynta diagnoser – För personer med en sällsynt diagnos och deras närmaste.
 • VSFB – Föreningen Vi som Förlorat Barn
 • Willefonden - Willefonden arbetar för att barn och ungdomar som har en odiagnostiserad sjukdom, ska få en diagnos.

Senast uppdaterad 2021-02-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson