Anhöriga till äldre personer

Enligt Socialstyrelsen är omsorgsgivande mest förekommande i åldersgruppen 45-64 år, och vanligast är att dessa personer ger stöd åt en förälder. Personer äldre än 65 år ger i mycket hög utsträckning omsorg till sin make, maka eller partner.

Nka sprider kunskap om anhöriga till äldre personer genom webbsidan i form av aktuell forskning, nyheter, reportage, filmer, goda exempel, kunskapsöversikter och inspirationsmaterial. För att påverka utvecklingen av anhörigstödet tas målgruppernas kunskaper tillvara i Blandade lärande nätverk. Målgrupper för verksamheten är anhöriga, personal inom vård och omsorg, chefer och politiker.

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Kan man flytta en närstående till annan kommun?

Jag har närstående som bor i annan kommun 40 mil bort. De är nu över 75 år och har inte hälsan riktigt men bor i egen hyreslägenhet idag, vilket inte fungerar. Hur går man tillväga om man vill flytta de närstående till den kommun vi själva bor i och då...

Läs svaret