Varför är det viktigt att unga omsorgsgivare identifieras?

Att vara ung och behöva ge vård, stöd eller hjälp till någon kan få allvarliga konsekvenser för barnets egen hälsa, skolgång och framtida arbetsliv. Det är därför viktigt att barn som anhöriga identifieras och får det stöd de behöver.

”Identify, Support, Listen to young carers”

”Identify, Support, Listen to young carers” – det var ledorden för den internationella Young Carers-konferensen som anordnades den 3-6 maj 2021. Hör professor Saul Becker berätta varför det är viktigt att unga omsorgsgivare synliggörs.

Agnes Leu, Kalaidos University of Applied Sciences, Switzerland

Professor Agnes Leu med ett viktigt budskap till beslutsfattare

Feylyn Lewis, University of Sussex

Feylyn Lewis har själv varit ung omsorgsgivare och berättar varför det är viktigt att identifiera unga anhöriga

Att vara ung anhörig

Madeleine Buchner, som medverkade vid årets internationella Young Carers-konferens, har egna erfarenheter av att vara anhörig.

Webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

Nka:s webbutbildningar

FAKTA OM ANHÖRIGA:

Fakta om anhöriga

Nka har samlat fakta om anhöriga som beskriver vilka de är, vad de gör, hur livet påverkas och vilket stöd de vill ha. Klicka här för att läsa mer.

FAKTA OM BARN SOM ANHÖRIGA

Fakta om barn som anhöriga

Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer.

Har du en fråga

Klicka här för att komma till frågor och svar

Känner ni till att något genomförts eller skrivits gällande barn som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa och utländsk bakgrund?

Läs svaret